WELKE BEROEPSMOGELIJKHEDEN ZIJN ER NA 19?

Op dit moment is het moeilijk om de digitale beroepen in hokjes te plaatsen. Kunnen we beweren een ontwikkelaar te zijn zonder dagelijks innovatief te zijn? Kan iemand zijn digitale bedrijf op poten zetten zonder op de hoogte te zijn van de infrastructuur die hiermee gepaard gaat?

Het programma van 19 luistert naar de steeds veranderende wereld van het werkleven: de aangeboden training omvat zeker niet enkel stereotiepe banen en ze dekt ook banen die momenteel zelfs nog niet bestaan.

COMPUTER PROGRAMMING SKILLS

Het hart van 19 is het coderen. Softwareontwikkeling is de drijvende kracht achter elke digitale activiteit. De fundamentele technische vaardigheden worden vervolgens aangepakt en geven iedereen de onmisbare basis voor professionele integratie. Uiteindelijk maken we het de studenten mogelijk om elke programmeertaal te begrijpen, en voor elke student om zijn of haar eigen inzicht in programmeerparadigma’s te ontwikkelen.

Zo openen we de deuren van alle programmeerberoepen en stomen we onze studenten klaar voor al deze beroepen.

INNOVATIVE SKILLS

De innovatiecapaciteit van het bedrijf is tegenwoordig een belangrijk element in de digitale markt. Leerlingen van 19 moeten weten hoe zich aan te passen en anders te denken om innovatieve oplossingen voor te stellen. Curriculumprojecten zijn specifiek ontworpen opdat studenten deze vaardigheden kunnen ontwikkelen, terwijl sommige studenten, vanwege hun dynamiek of technologische nieuwsgierigheid, deze vaardigheden al van nature bezitten.
Innovatief zijn is noodzakelijk om deel te nemen aan de oprichting van een startup en om mobiele applicaties te ontwikkelen die tegemoet komen aan de nieuwe behoeften van de burgers van de 21e eeuw.

INFRASTUCTURE SKILLS

Als de code en het coderen belangrijk zijn op het digitale gebied, de infrastructuur en de verschillende soorten digitale architecturen, dan is het noodzakelijk dat onze studenten ook vaardigheden voor het effectieve en veilige beheer van deze infrastructuren hebben. Hoe verloopt de informatiestroom, hoe snel, uit welke onderdelen bestaat een informatiepark, waar kan het falen, hoe moeten we snel en goed handelen? Een duik in het hart van de besturingssystemen, netwerken, clouds en al de services die ze bevatten.
Systeemprogrammering (voorbeeld: 42sh – Bekend bij Unix-gebruikers, de “opdrachtinterpreteerder” is een belangrijk programma om de werking van het besturingssysteem te begrijpen en volledig opnieuw uit te voeren in de context van dit project.)
Het is mogelijk om zich te specialiseren in IT-infrastructuren. Dit is essentiële kennis, onder meer voor de functie van systeem- en netwerkbeheerder. Kennis van veiligheidsrisico’s is ook vereist voor alle computerbeveiligingsdeskundigen, die aanvallen van hackers kunnen voorkomen en tegengaan.

ENTREPENEURIAL SKILLS

De bruisende digitale wereld verkiest nieuwe vormen van bedrijven die uitblinken in innovatie en behendigheid. De aantrekkingskracht van startups is groot. dat de zoektocht naar het bedrijf dat bij jou past of dat je wil oprichten, eigenlijk maar één stap is. En deze stap vereist leiderschapskwaliteiten. De opgedane knowhow maakt het mogelijk om een startup-maker te worden of om te excelleren in management als projectleider.

PERSONAL DEVELOPMENT AND COMMUNICATION SKILLS

Karakteristieken van bepaalde individuele gedragingen die aansluiten bij de behoeften van een werkgever zijn essentieel voor een goede integratie in de arbeidsmarkt en een productiekwaliteit die aan de verwachtingen voldoet. Betere communicatie met de collega’s, evenals met het management, maakt het bereiken van doelstellingen makkelijker en creëert een kader dat bevorderlijk is voor creativiteit en innovatie.
Met een zekere artistieke geest is het mogelijk om een ontwerper van videogames te worden of om zich te concentreren op het web en multimedia-ontwerp.