PEER-LEARNING

Peer-to-peer leren

Geen lessen, geen leraren: op 19 zijn het de studenten zelf die verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijk succes en dat van hun klasgenoten. Zij volgen een 100% praktische en op projecten gerichte cursus. Om vooruitgang te boeken op de projecten die hen worden voorgesteld, moeten ze rekenen op de kracht van de groep, informatie geven en ontvangen, en moeten ze dus afwisselend trainer en leerling zijn. Deze peer-to-peer leermodus verwijdert de ondergeschikte rol van de student in het leerproces. Elke leerling is medeverantwoordelijk voor een deel van het succes van het gezamenlijk uitgevoerde project.

PEER-LEARNING

Collaboratief werk is de basis van peer-learning. Confrontaties zijn nodig om de problemen van projecten, zowel individueel als collectief, te overwinnen. De bewijsstukken en denkprocessen van sommige studenten worden geconfronteerd met de twijfels van anderen. Wat is de beste manier om het probleem te verhelpen, kunnen we een andere weg inslaan, hoe kunnen we een oplossing op de meest elegante manier implementeren? Deze vragen, stellen studenten van 19 zichzelf constant wanneer ze in een groep werken. Het peer-learning systeem (zonder docenter) zorgt ervoor dat studenten experimenteren en kritisch oplossingsgericht leren denken. Vanaf het moment dat je 19 binnenstapt, is het niet langer een kwestie van wachten tot de kennis wordt aangereikt door degene die het weet. Je moet klaar zijn om zelfstandig kennis te vergaren, je klasgenoten te bevragen om ze te begrijpen voordat je ze op hun plaats zet of hen de nodige toelichting te geven.

PEER-EVALUATION

Leren op 19 stopt niet als een project is afgerond: ook tijdens de evaluatie van het project kan nog veel worden bijgeleerd. De studenten verbeteren onderling elkaars werk. Elk project wordt geëvalueerd door verschillende medestudenten. Er wordt nooit een standaardcorrectie gegeven bij 19. Geen enkele situatie, opgave of project is hetzelfde. Van buiten leren zit er dus niet in. Om een project te evalueren baseren de beoordelaars zich enerzijds op het onderwerp en anderzijds op een evaluatieraster. In de meest extreme gevallen vraagt de beoordelaar om de verbetering te stoppen bij de eerste onoplettendheid. Het biedt echter vooral de mogelijkheid om fouten en ontbrekende functies op te sporen en aan te pakken. In plaats van bang te zijn voor een sanctiescore, laat de open dialoog met de evaluator de student toe om gefundeerd advies te ontvangen om het project te bevorderen. Studenten moeten ook leren om hun mening te verdedigen en hun oplossingen en werkwijzes helder uiteen te zetten. De beoordelaars moeten van hun kant onpartijdig reageren en het project dat hen wordt aangeboden, op korte tijd assimileren. Het eindcijfer van de student geeft het gemiddelde van al zijn evaluaties weer, dit om het resultaat te harmoniseren.

PEER-PEDAGOGIEK

19 bestaat vandaag dankzij een sterk begrip: peer-pedagogiek. De leraar van het klassieke schoolsysteem wordt vervangen door een studentengemeenschap die centraal staat in het leren. Het is daarom vanzelfsprekend in een structuur als de onze dat de studenten die dit wensen, eigen projecten kunnen voorleggen en presenteren aan hun kameraden. Of dit projectidee nu voortkomt uit een domein waarover de student al veel kennis heeft opgedaan of dat de aanleiding van het idee de confrontatie is met een nieuw domein, dat maakt niets uit. De gemeenschap van studenten heeft toegang tot een steeds grotere en steeds sterkere verzameling van projecten. De kracht van S19 bestaat uit de grootte en de diversiteit van de studentenpopulatie. Door iedereen de mogelijkheid te bieden om zijn stempel te drukken op de geschiedenis van de school. Of dat nu gebeurt met een favoriete en vertrouwde technologie of met een aantrekkelijke nieuwe ontwikkeling, 19 versterkt zijn niveau van opleiding voor studenten, door studenten.