fbpx

Flexibilisering

EVOLUEREN OP EIGEN TEMPO

Elke ontwikkelaar maakt vorderingen op eigen tempo. Bepaalde kennis kan je instinctief eenvoudig ontwikkelen, en soms vraag dit meer inspanningen. Als een ontwikkelaar in een bepaald project niet kan volgen of dit niet succesvol aflegt, is het mogelijk om het later nog eens over te doen. Als een project sneller wordt gerealiseerd dan verwacht, kan hij onmiddellijk naar een ander project overgaan. Iedere deelnemer kan het platform verlaten op elk moment.

PEER-TIMING

De deelnemer bepaalt zelf het tempo en investeert zoveel tijd als hij denkt nodig te hebben om een project af te maken. De timing die aan het begin van elk project wordt opgegeven is een realistische inschatting van de benodigde tijd, een indicatie en geen verplichting. De ontwikkelaars lopen dus niet op hetzelfde moment in dezelfde moeilijkheden vast: uitwisselingen met anderen die de projecten eerder of later hebben afgerond maken dit mogelijk. Het flexibele systeem van 19 laat ook toe je project tijdelijk te onderbreken als er zich iets belangrijks voordoet in je leven, of wanneer je een uitzonderlijke kans krijgt in het bedrijfsleven, enz.

Als een ontwikkelaar zijn traject onderbreekt, zal hij bij zijn terugkeer naar 19 zijn projecten terugvinden zoals hij die heeft achtergelaten.

VERDIEPING

Wanneer een ontwikkelaar al vertrouwd is met een bepaald project of materie, wordt hij aangemoedigd om zijn grenzen te verleggen. Als hij in een bedrijf met een bepaalde technologie heeft gewerkt, kunnen projecten die vroeger door het platform werden voorgesteld en gelijkenis vertonen, herbekeken worden. In dit geval kan de ontwikkelaar sneller dan verwacht over die projecten gaan en starten met complexere uitdagingen zonder te moeten wachten tot zijn peers die achterstand hebben ingelopen. Degenen die graag hun tijd nemen, kunnen zich verder verdiepen in de voorgestelde materie. Als dit lukt, zijn de beloningen hoger dan aanvankelijk voorzien.

Sommige ontwikkelaars kunnen voordeel halen uit dit flexibel systeem om tegelijkertijd nog een andere opleiding te volgen of hun traject aan 19 sneller te beëindigen.

UITGANGSPUNT: DRIE JAAR

De methode van 19 wordt normaal in drie jaar afgerond. Deze indicatieve tijdsaanduiding omvat periodes van volledige of gedeeltelijke onderdompeling in het bedrijfsleven. Afhankelijk van de individuele behoeften van elke ontwikkelaar kan die duur ingekort of verlengd worden zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn evolutie. De 19-methode laat toe om in te spelen op de competenties die de bedrijfsmarkt vraagt.
De belangrijkste mijlpalen van de 19-methode worden uitgedrukt in ervaringsniveaus en niet in jaren. Het is de individuele ervaring die het ritme van het 19-traject bepaalt en niet de administratieve kalender. Tussentijds worden de ontwikkelaars in het bedrijfsleven ondergedompeld. We gaan ervan uit dat je drie jaar nodig hebt om technologisch te vernieuwen, genoeg professionele ervaring op te doen in het bedrijfsleven en de unieke kansen te benutten die 19 het hele jaar door biedt.