STUDEREN OP EIGEN TEMPO

Eén programma in drie jaar

Elke student vordert op zijn eigen tempo. Sommige begrippen zijn instinctief eenvoudiger te ontwikkelen; andere vragen om extra inspanningen. Uitgaande van deze observatie worden op de 19 de lessen aan het ritme en de capaciteiten van de studenten aangepast: elke student maakt vorderingen vanuit zichzelf en niet volgens het klasritme dat vaak door de traagste student wordt bepaald. Niemand bepaalt het curriculum op 19 omdat het programma 100% geïndividualiseerd is.

PEER-TIMING

De student bepaalt zelf zijn studietempo en investeert zoveel tijd als hij of zij nodig acht om een opdracht te volbrengen. De timing aan het begin van elk project is een realistische inschatting van de benodigde tijd maar geen verplichting. De studenten worden dus niet op hetzelfde moment met dezelfde moeilijkheden geblokkeerd: de uitwisselingen met degenen die de projecten eerder of later hebben afgerond, zullen het mogelijk maken dat iedereen elkaar toch kan blijven ontmoeten. De student heeft een grote studieflexibiliteit: hij/zij kan zijn/haar studieritme bepalen, rekening houdend met onvoorziene omstandigheden en bedrijfsstages. Als een student uitzonderlijk zijn of haar opleiding moet onderbreken, zal hij of zij bij terugkeer naar 19 zijn of haar projecten terugvinden zoals hij of zij ze heeft achtergelaten. Opmerking: sommige projecten zijn wel gekoppeld aan specifieke data. Tijdbeperkingen en deadlines zijn een realiteit in het bedrijfsleven en het is normaal dat ze daarom in de training worden geïntegreerd. Studenten kunnen hun grenzen verleggen en zichzelf strengere voorwaarden opleggen. Zo kunnen ze een gestaag werktempo aanhouden én voorkomen dat ze hun opleidingstijd verdubbelen.

VERDIEPING

Wanneer een student al vertrouwd is met een project, wordt hij of zij aangemoedigd om grenzen te verleggen. Na het werken aan een technologische stage is het bijvoorbeeld niet ongebruikelijk dat de aan de school voorgestelde bijbehorende projecten in een nieuw licht worden geplaatst voor de studenten. In dit geval kunnen ze sneller dan verwacht over deze projecten gaan en reeds starten met complexere uitdagingen zonder te moeten wachten tot hun kameraden hun achterstand ingelopen hebben. Degenen die liever hun tijd nemen, hebben de mogelijkheid om zich verder te verdiepen in het voorgestelde onderwerp. Als dit lukt, zijn de beloningen hoger dan vooropgesteld. Hoewel 19 geen parallelle cursus aanbiedt, kunnen sommige studenten wel hun eigen studietempo bepalen en zelfs opdrijven, om tegelijktijd nog een andere opleiding te volgen of hun opleiding op kortere tijd af te maken.

DENKEN VOOR DRIE JAAR

Het programma van 19 wordt normaal in drie jaar afgerond. Deze indicatieve periode omvat periodes van stage of deeltijds werk in een bedrijf. Afhankelijk van de individuele behoeften van elke student kan deze duur worden verminderd of verhoogd zonder dat dit gevolgen heeft voor de training. Om een baan in de digitale wereld in binnen- en buitenland te vinden, zullen alle vereiste competenties en vaardigheden worden ontwikkeld en zal geen enkele moeilijkheid uit de weg gegaan worden. Aldus worden de belangrijkste mijlpalen van leren op 19 uitgedrukt in ervaringsniveaus en niet in jaren. Het is de individuele ervaring van de student die het ritme van de vorming van 19 bepaalt en niet de administratieve kalender. Tussendrempels bepalen onder andere de toegang tot de stage. Drie jaar beschouwen we als een gemiddelde om technologisch te leren vernieuwen, genoeg professionele ervaring op te doen door middel van stages en de unieke kansen die 19 het hele jaar door biedt te benutten.